Politica DSL Software Engineering privind prelucrarea datelor cu caracter personal

 

IMPORTANT:

Dumneavoastra aveti dreptul, oricand, sa va opuneti prelucrarii de catre noi a datelor dumneavoastra cu caracter personal.

Dreptul de opozitie se poate exercita de catre persoana vizata (adica de catre dumneavoastra) numai intr-unul din urmatoarele doua cazuri:

 1. „În orice moment, persoana vizată are dreptul să se opună, din motive legate de situaţia particulară în care se află, prelucrării în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (e) sau (f) din GDPR, a datelor cu caracter personal care o privesc, inclusiv creării de profiluri pe baza respectivelor dispoziţii. Operatorul nu mai prelucrează datele cu caracter personal, cu excepţia cazului în care operatorul demonstrează că are motive legitime şi imperioase care justifică prelucrarea şi care prevalează asupra intereselor, drepturilor şi libertăţilor persoanei vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă.”
 2. „Atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment prelucrării în acest scop a datelor cu caracter personal care o privesc, inclusiv creării de profiluri, în măsura în care este legată de marketingul direct respectiv.”

1. Identitatea si datele de contact ale operatorului datelor dumneavoastra cu caracter personal

DSL Software Engineering S.R.L. ( DSL Software Engineering ) este operator de date cu caracter personal.

DSL Software Engineering S.R.L. are sediul social in Bucuresti, Sector 5, strada Uranus nr. 98, cam. 1, bloc U8, scara C, etaj 7, ap. 67, este inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J40/15810/2015 si are CUI 35365824.  RO35365824.

Datele de contact ale DSL Software Engineering S.R.L. sunt urmatoarele:

Bucuresti, Sector 5, strada Uranus nr. 98, cam. 1, bloc U8, scara C, etaj 7, ap. 67.

Telephone: +40723.799.036

Email: office@dslse.ro

2. Datele de contact ale responsabilului cu protectia datelor dumneavoastra cu caracter personal

DSL Software Engineering a desemnat un responsabil cu protectia datelor cu caracter personal, iar acesta poate fi contactat la adresa de e-mail:po@dslse.ro In masura in care nu se doreste contactarea responsabilului cu protectia datelor cu caracter personal prin e-mail se poate utiliza orice alt tip de corespondenta folosindu-se datele de contact ale DSL Software Engineering mentionate la Cap. 1 precedent.

3. Categoriile de date cu caracter personal pe care le prelucram

In functie de categoria de persoane din care faceti parte, precum si in functie de modul in care datele dumneavoastra cu caracter personal ajung in posesia noastra, noi va putem prelucra, in tot sau in parte, urmatoarele categorii de date cu caracter personal:

 1. date privind identificarea (ex. nume, prenume, domiciliu, CNP etc),
 2. date privind identificarea folosind mijloace de comunicare la distanta (ex. numar de telefon, adresa de e-mail, IP-ul unui dispozitiv),
 3. date privind locul de munca / profesia (ex. compania unde lucrati, functia etc),
 4. date privind modul in care va desfasurati activitatea (ex. continutul unui e-mail transmis de la o adresa aferenta locului dvs de munca etc),
 5. orice fel de date pe care intelegeti sa le stocati in cadrul masinilor virtuale / bazelor de date / programelor / aplicatiilor la care noua ni s-ar permite accesul (ex. numele unui utilizator etc), inclusiv date personale cu caracter sensibil (ex. orientari politice etc),
 6. date grafoscopice (ex. semnatura dvs aplicata pe un contract incheiat cu noi),
 7. date biometrice (ex. imaginea dvs cuprinsa intr-un act de identitate al dvs stocat de noi),
 8. date financiare (ex. contul dvs bancar, banca la care este deschis, data unei plati, justificarea unei plati etc),
 9. opiniile dvs (ex. opinia dvs referitoare la serviciile furnizate de compania noastra).

4. Sursele din care noi obtinem datele dumneavoastra cu caracter personal

Sursele din care noi obtinem datele dvs cu caracter personal sunt variate, de la caz la caz, putand consta in:

 1. persoana dvs (ex. ne transmiteti un e-mail sau ne contactati telefonic, ne transmiteti un CV in vederea angajarii in cadrul companiei noastre etc),
 2. compania / entitatea unde sunteti angajat (ex. compania dvs ne transmite datele dvs cu caracter personal va putea ajuta intr-o anumita problema legata de functionalitatea unui soft etc),
 3. compania / entitatea cu care va aflati intr-o anumita legatura (ex. compania pentru care furnizati anumite bunuri si / sau servicii, fara a fi angajatul intern al acesteia),
 4. alte persoane / entitati care detin datele dvs cu caracter personal (ex. un prieten, o companie la care ati fost angajat, un alt client al nostru etc),
 5. surse publice (ex. datele de contact de la registrul comertului, rezultatele cautarilor afisate de un motor de cautare etc).

5. Modurile in care va prelucram datele dumneavoastra cu caracter personal

DSL Software Engineering va poate prelucra datele cu caracter personal, in tot sau in parte, prin urmatoarele moduri:

 1. colectare (ex. primirea unui contract semnat de dvs, primirea unui e-mail de la dvs etc),
 2. stocare (ex. pastrarea unui e-mail primit de la dvs, pastrarea unui contract semnat de dvs etc),
 3. inregistrare (ex. inregistrarea dvs in baza noastra de date privind clientii etc),
 4. vizualizare (ex. vizualizarea datelor dvs de contact din baza noastra de date etc),
 5. modificare (ex. cand ne solicitati sa va modificam datele dvs de contact etc),
 6. criptare (ex. cand criptam dispozitivele care va stocheaza datele dvs cu caracter personal etc),
 7. transmitere / divulgare (ex. cand transmitem datele dvs de contact unui curier etc),
 8. distrugere (ex. cand stergem un e-mail primit de la dvs etc),
 9. orice alte operatiuni efectuate asupra / in legatura cu datele dvs cu caracter personal (ex. traducerea unui contract intr-o limba de circulatie internationala etc).

6. Scopurile in care sunt prelucrate datele dumneavoastra cu caracter personal si temeiurile juridice ale prelucrarilor de date cu caracter personal

DSL Software Engineering prelucreaza o serie de date cu caracter personal avand la baza unul sau mai multe scopuri, precum si unul sau mai multe temeiuri juridice, potrivit celor expuse in continuare. Pentru a intelege scopurile si temeiurile juridice pentru care va prelucram datele cu caracter personal va rugam sa accesati categoria de persoane din care faceti parte.

6.1. Potentiali clienti / Clienti / Fosti clienti DSL Software Engineering si alte persoane aflate in legatura cu acestia

DSL Software Engineering prelucreaza datele cu caracter personal ale potentialilor sai clienti / clienti / fosti clienti, precum si ale altor persoane aflate intr-o anumita legatura / raport cu acestia cum ar fi:

 1. persoane fizice,
 2. reprezentantii persoanelor juridice si / sau altor entitati fara personalitate juridica (ex: administratorul, directorul general, directorul economic, inginerul IT intern etc),
 3. angajatii persoanelor juridice si / sau altor entitati fara personalitate juridica (ex: salariatii, functionarii publici, personalul contractual etc),
 4. reprezentantii furnizorilor / partenerilor / subcontractantilor / consultantilor / etc acestora (ex: administratorul firmei de contabilitate etc),
 5. angajatii furnizorilor / partenerilor / subcontractantilor / consultantilor / etc acestora (ex: salariatul furnizorului de servicii de internet etc),
 6. reprezentantii unei autoritati / institutii publice aflata in legatura acestia (ex. un director ANAF etc),
 7. angajatii unei autoritati / institutii publice aflata in legatura cu acestia (ex. un inspector ANAF etc),
 8. orice alta persoana fizica aflata in orice fel de legatura cu acestia (ex.: un consultant IT extern etc).

6.1.1. Perioada pre-contractuala

Scopurile prelucrarii

DSL Software Engineering are ca scop oferirea / asigurarea serviciilor sale catre un numar cat mai mare de persoane / entitati.

In perioada pre-contractuala DSL Software Engineering va prelucreaza datele cu caracter personal in urmatoarele scopuri:

 1. in vederea initierii si sustinerii unui dialog cu dvs,
 2. in vederea prezentarii serviciilor noastre,
 3. in vederea obtinerii din partea dvs a unor informatii pe baza carora sa va putem propune serviciile care vi se potrivesc cel mai bine,
 4. in vederea redactarii actelor aferente perioadei precontractuale (ex. oferta, model contract etc),
 5. in vederea intelegerii cerintelor si tendintelor pietei de profil (ex. ce servicii se cauta, de catre ce categorii de clienti, la ce preturi etc),
 6. in vederea intelegerii modului in care putem sa ne imbunatatim serviciile (ex. evaluarea angajatilor interni, analizarea oportunitatii angajarii de personal suplimentar etc),
 7. in vederea intelegerii modului in care trebuie sa ne organizam activitatea din toate punctele de vedere (comercial / marketing /HR / IT / financiar etc) (ex. evaluarea contractelor incheiate intr-o luna fata de contractele care ar fi putut sa fie incheiate, evaluarea modului in care angajati nostri interni isi indeplinesc atributiile de serviciu, analizarea modului in care ne prezentam ca si companie etc),
 8. in vederea protejarii drepturilor si intereselor noastre (ex. in cazul in care dumneavoastra va considerati prejudiciati in vreun fel de modul in care ne-am prezentat serviciile).

Temeiurile juridice ale prelucrarii

Temeiurile juridice de prelucrare a datelor dumneavoastra:

 1. necesitatea efectuarii de demersuri la solicitarea dumneavoastra (ex. formulam un model de contract, formulam o oferta personalizata necesitatilor dumneavoastra etc),
 2. interesele noastre legitime de a atinge scopurile expuse mai sus.

In considerarea celor expuse mai sus este posibil ca DSL Software Engineering sa intre in contact cu dumneavoastra, fie din proprie initiativa (ex. va transmite un e-mail), fie din initiativa dumneavoastra (ex. ne contactati telefonic, vizitati site-ul nostru etc), fie la initiativa unei alte persoane / entitati (ex. atat dumneavoastra cat si noi primim un e-mail de la un intermediar).

In masura in care dumneavoastra deveniti client DSL Software Engineering datele dumneavoastra sunt prelucrate potrivit celor expuse in cap. 6.1.2. urmator.

Perioada de stocare a datelor

In masura in care dumneavoastra nu deveniti client DSL Software Engineering datele dumneavoastra urmeaza sa fie eliminate, in mod definitiv, in termen de 90 zile calendaristice de la momentul la care devine cert ca nu veti deveni clientul nostru (ex: ne transmiteti un e-mail prin care ne informati, intrerupeti comunicarea cu noi un interval de timp ce depaseste o perioada rezonabila, va informam ca nu va putem oferi serviciile solicitate etc).

6.1.2. Perioada contractuala / post – contractuala

Scopurile prelucrarii

DSL Software Engineering furnizeaza /  asigura servicii clientilor sai isi indeplineste o serie de obligatii legale / conventionale si isi adapteaza strategia de afaceri in functie de cerintele pietei de profil.

In perioada contractuala / post-contractuala DSL Software Engineering va prelucreaza datele cu caracter personal in urmatoarele scopuri:

 1. in vederea executarii contractului incheiat cu dvs si / sau cu compania la care sunteti angajat,
 2. in vederea initierii si sustinerii unui dialog cu dvs si / sau cu compania la care sunteti angajat,
 3. in vederea prezentarii serviciilor noastre, altele decat cele pe care deja le-ati contractat / pe care compania la care dvs sunteti angajat le-a contractat,
 4. in vederea obtinerii din partea dvs / companiei la care dumneavoastra sunteti angajat a unor informatii pe baza carora sa va putem propune si alte servicii care s-ar putea sa vi se potriveasca, altele decat cele deja contractate si / sau ar putea sa se potriveasca companiei la care dumneavoastra sunteti angajat,
 5. in vederea redactarii actelor aferente perioadei contractuale (ex. timesheet-uri, facturi, acte aditionale, confirmari de solduri etc),
 6. in vederea indeplinirii unor obligatii legale (ex. obligatia de a intocmi actele de contabilitate primara, obligatia de a stoca o anumita perioada de timp actele de contabilitate etc),
 7. in vederea intelegerii cerintelor si tendintelor pietei de profil (ex. ce servicii se cauta, de catre ce categorii de clienti, la ce preturi etc),
 8. in vederea intelegerii modului in care putem sa ne imbunatatim serviciile (ex. evaluarea angajatilor interni, analizarea oportunitatii angajarii de personal suplimentar etc),
 9. in vederea intelegerii modului in care trebuie sa ne organizam activitatea din toate punctele de vedere (comercial / marketing / HR / IT / financiar etc) (ex. evaluarea contractelor incheiate intr-o luna fata de contractele care ar fi putut sa fie incheiate, evaluarea modului in care angajatii nostri interni isi indeplinesc atributiile de serviciu, analizarea modului in care ne prezentam ca si companie etc),
 10. in vederea protejarii drepturilor si intereselor noastre (ex. in cazul in care dumneavoastra nu achitati contravaloarea facturilor emise si suntem nevoiti sa initiem un proces civil).

Temeiurile juridice ale prelucrarii

Temeiurile juridice de prelucrare a datelor dumneavoastra:

 1. prelucrarea este necesara pentru executarea contractului incheiat cu dumneavoastra,
 2. prelucrarea este necesara in vederea indeplinirii unor obligatii legale ce ne revin (ex: obligatia de a intocmi si tine acte de contabilitate primare, cum ar putea fi contractul incheiat cu dvs, facturile emise catre dumneavoastra etc),
 3. interesele noastre legitime (interesele de a atinge scopurile expuse mai sus).

Perioada de stocare a datelor

Datele dumneavoastra urmeaza sa fie stocate de noi pe intreaga perioada contractuala, precum si ulterior incetarii raporturilor contractuale pentru o perioada de 5 ani calendaristici, calculati de la 1 ianuarie a anului ulterior celui in care inceteaza contractul.

Cu titlu de exceptie, o parte din datele dumneavoastra vor fi stocate fie pentru o perioada mai mare, fie pentru o perioada mai mica, in conditiile in care un act normativ / administrativ care ni se aplica ne va impune o astfel de obligatie (ex. Codul Fiscal impune / ar putea sa ne impuna pastrarea datelor dumneavoastra pentru o perioada de 7 ani etc).

Motivele pentru care va stocam datele pentru perioada expusa mai sus sunt urmatoarele:

 1. pe durata derularii contractului datele ne sunt necesare pentru a putea cunoaste care sunt parametrii pe care trebuie sa-i respectam fata de dumneavoastra / fata de compania la care sunteti angajat (ex: ce trebuie sa va furnizam, unde, in ce conditii, cu ce costuri etc),
 2. pe durata derularii contractului, cat si ulterior, datele sunt cuprinse intr-o serie de acte financiar-contabile pe care legea ne obliga sa le pastram (ex: contractul, facturile emise, ordinele de plata, inregistrarile bancare, chitantele etc),
 3. pe durata derularii contractului, cat si ulterior, datele ne sunt necesare pentru a va putea informa / pentru a putea informa compania la care sunteti angajat cu privire la oportunitatea oferirii unor servicii care s-ar putea sa vi se potriveasca si / sau sa se potriveasca mai bine companiei la care sunteti angajat, mai mult decat cele initial contractate,
 4. pe durata derularii contractului, cat si ulterior, datele ne sunt necesare pentru a putea analiza viabilitatea / eficienta tehnica / eficienta de cost / eventualele probleme tehnice privitoare la serviciile oferite, pentru ca noi sa intelegem cat mai bine toate aspectele tehnice / economice ale serviciilor oferite,
 5. pe durata derularii contractului, cat si ulterior, datele ne sunt necesare pentru a intelege tendintele pietei, ce tip de servicii se cauta, ce exista pe piata, care sunt costurile pe care clientii sunt disponibili sa le aloce etc, cunoasterea acestor informatii ajutandu-ne sa ne adaptam strategia de business pentru a ramane in piata de profil intr-un mod cat mai competitiv si cat mai aproape de nevoile reale ale dvs si / sau ale companiei la care dumneavoastra sunteti angajat,
 6. pe durata derularii contractului, cat si ulterior, exista posibilitatea ca intre compania noastra si dvs / compania la care sunteti angajat sa existe anumite neintelegeri / litigii referitoare la modul de executare al contractului, caz in care datele ne sunt necesare pentru a ne proteja drepturile (ex. in cazul unui proces sa putem dovedi ca ne-am indeplinit obligatiile, in cazul neplatii la termen a unei facturi sa putem dovedi ca am prestat serviciile facturate etc),
 7. pe durata derularii contractului, cat si ulterior, datele ne sunt necesare pentru analizarea activitatii proprii si a modului in care o desfasuram (analiza interna) astfel incat sa ne adaptam pietei intr-un mod cat mai corespunzator (ex. analizam daca sunt necesare angajari noi, in caz afirmativ in ce departament, analizam eficienta angajatilor nostri, analizam cunostintele si profesionalismul angajatilor nostri etc),
 8. ulterior derularii contractului exista posibilitatea ca dvs / compania la care dumneavoastra sunteti angajat sau noi sa fim supusi unui control din partea organelor fiscale / altor autoritati / institutii publice caz in care trebuie sa putem dovedi, pe deplin, raporturile contractuale dintre noi si modul in care acestea au fost executate atat de dvs / compania la care sunteti angajat, cat si de noi.

6.2. Furnizorii DSL Software Engineering si alte persoane aflate in legatura cu acestia

DSL Software Engineering prelucreaza datele cu caracter personal ale potentialilor sai furnizori / furnizori / fosti furnizori, precum si ale altor persoane aflate intr-o anumita legaturaraport cu acestia, astfel cum acestea sunt nominalizate in cap. 3.1..

Cap. 6.1.1. – 6.1.2. se aplica in mod corespunzator si furnizorilor DSL Software Engineering.

6.3. Partenerii DSL Software Engineering si alte persoane aflate in legatura cu acestia

DSL Software Engineering prelucreaza datele cu caracter personal ale potentialilor sai parteneri / parteneri / fosti parteneri, precum si ale altor persoane aflate intr-o anumita legatura / raport cu acestia, astfel cum acestea sunt nominalizate in cap. 3.1..

Cap. 6.1.1. – 6.1.2. se aplica in mod corespunzator si partenerilor DSL Software Engineering.

6.4. Alte persoane

DSL Software Engineering prelucreaza datele cu caracter personal ale altor persoane decat cele expuse la cap. 6.1. – 6.3. cum ar fi:

 1. reprezentantii autoritatilor / institutiilor publice (ex. inspectorii ANAF, organele de politie etc),
 2. vizitatorii sediului si punctului nostru de lucru,
 3. vizitatorii site-ului nostru,
 4. alte persoane cu care putem intra in contact etc.

Scopurile prelucrarii

DSL Software Engineering are ca scop oferirea / asigurarea serviciilor sale catre un numar cat mai mare de persoane / entitati, dar si indeplinirea obligatiilor legale ce ii revin, respectiv mentinerea sa intr-un mod cat mai vizibil si mai performant pe piata de profil.

DSL Software Engineering va prelucreaza datele cu caracter personal in urmatoarele scopuri:

1. in vederea initierii si sustinerii unui dialog cu dvs / compania la care sunteti angajat,

2. in vederea prezentarii serviciilor noastre,

3. in vederea obtinerii din partea dvs / companiei la care sunteti angajat  a unor informatii pe baza carora sa va putem propune care vi se potrivesc cel mai bine si / sau se potrivesc cel mai bine companiei la care sunteti angajat,

4. in vederea redactarii actelor aferente perioadei precontractuale (oferta, model contract etc),

5. in vederea intelegerii cerintelor si tendintelor pietei de profil (ex. ce servicii se cauta, de catre ce categorii de clienti, la ce preturi etc),

6. in vederea intelegerii modului in care putem sa ne imbunatatim serviciile (ex. evaluarea angajatilor interni, analizarea oportunitatii angajarii de personal suplimentar etc),

7. in vederea indeplinirea indeplinirii unor obligatii legale (ex. obligatia de a furniza actele si informatiile solicitate de o autoritate / institutie publica care initiaza un control in ceea ce ne priveste),

8. in vederea intelegerii modului in care trebuie sa ne organizam activitatea din toate punctele de vedere (comercial / marketing / HR / IT / financiar etc) (ex. evaluarea contractelor incheiate intr-o luna fata de contractele care ar fi putut sa fie incheiate, evaluarea modului in care angajatii nostri interni isi indeplinesc atributiile de serviciu, analizarea modului in care ne prezentam ca si companie etc),

9. in vederea protejarii drepturilor si intereselor noastre.

Temeiurile juridice ale prelucrarii

Temeiurile juridice de prelucrare a datelor dumneavoastra:

1. prelucrarea este necesara in vederea indeplinirii unor obligatii legale ce ne revin (ex: in cazul in care suntem supusi unui control fiscal furnizam actele si informatiile referitoare la dvs inspectorului fiscal etc),

2. interesele noastre legitime (interesele de a atinge scopurile expuse mai sus).

Perioada de stocare

Perioada de stocare variaza de la caz la caz in functie de particularitatile datelor (ex. numarul de vizitatori ai site-ului nostru poate fi tinut o perioada de 3 luni necesara realizarii unui anumit sondaj sau poate fi tinut o perioada de 1 an pentru analiza unei evolutii etc).

Cu toate acestea, va asiguram ca nu vom detine datele dumneavoastra ulterior momentului la care scopul pentru care le-am colectat s-a realizat.

7. Destinatarii / categoriile de destinatari ale datelor dumneavoastra cu caracter personal

Datele dumneavoastra cu caracter personal pot fi si in unele cazuri, in functie de circumstante, vor trasmise de noi catre:

 1. persoanele care actioneaza sub atenta indrumare a noastra (ex. salariatii nostri),
 2. co-operatorii nostri de date cu caracter personal (ex. compania la care dumneavoastra sunteti angajat, companiile noastre partenere, PFA-urile cu care ne aflam in raporturi contractuale etc),
 3. persoanele care actioneaza sub atenta indrumare a co-operatorilor nostri de date cu caracter personal (ex. angajatii companiei in care dumneavoastra lucrati, angajatii companiei noastre partenere etc),
 4. persoanele imputernicite sa prelucreze datele cu caracter personal in numele nostru (ex. o firma de curierat, un PFA care se afla in raporturi de colaborare cu noi),
 5. persoanele care actioneaza sub atenta indrumare a persoanelor imputernicite sa prelucreze datele cu caracter personal in numele nostru (ex. un sofer angajat la o firma de curierat),
 6. dumneavoastra, in masura in care intelegeti sa va exercitati unul din drepturile prevazute de lege (ex. dreptul de acces),
 7. orice alta persoana / entitate in afara celor expuse la punctele 1 – 6, spre exemplu un operator distinct de date cu caracter personal (ex. ANAF).

Transmiterea datelor cu caracter personal catre persoanele expuse mai sus se va realiza numai si numai in masura in care aceasta transmitere:

 1. fie este impusa de necesitatea atingerii scopurilor in care noi va prelucram datele cu caracter personal,
 2. fie este impusa de lege.

8. Transferul datelor dumneavoastra cu caracter personal in afara Uniunii Europene

DSL Software Engineering pastreaza datele dumneavoastra cu caracter personal, fie in format fizic, fie in format digital, fie in ambele formate, pe teritoriul Uniunii Europene.

Cu toate acestea, in anumite situatii, DSL Software Engineering va transmite datele dumneavoastra cu caracter personal in afara Uniunii Europene (ex. prin transmiterea unui e-mail catre compania dumneavoastra care detine serverul propriu de e-mail in afara Uniunii Europene).

In aceste din urma cazuri, DSL Software Engineering va asigura ca transferul datelor va fi efectuat numai in masura in care sunt indeplinite conditiile impuse de legislatia europeana privind protectia datelor cu caracter personal (ex. exista o decizie de conformitate emisa de Comisia Europeana, este incheiat un acord care sa asigure garantiile necesare etc).

9. Drepturile dumneavoastra

In ceea ce priveste datele dumneavoastra cu caracter personal dumneavoastra aveti o serie de drepturi:

1. dreptul de acces la datele dumneavoastra,

2. dreptul de a rectifica datele dumneavoastra,

3. dreptul de a obtine stergerea datelor dumneavoastra,

4. dreptul de a obtine restrictionarea prelucrarii datelor dumneavoastra,

5. dreptul de a va opune la prelucrarea datelor dumneavoastra,

6. dreptul de a depune o plangere in fata autoritatii competente in materia prelucrarii datelor cu caracter personal.

DSL Software Engineering va faciliteaza exercitarea drepturilor dumneavoastra, motiv pentru care nu ezitati sa ne contactati la adresa: office@dslse.ro

10. Obligatia dumneavoastra sau lipsa acesteia de a ne furniza datele dumneavoastra cu caracter personal

Ca regula generala, DSL Software Engineering nu va obliga, in niciun fel, sa ne transmiteti datele dumneavoastra cu caracter personal. Cu toate acestea, in anumite situatii, daca nu ne transmiteti datelele dumneavoastra cu caracter personal nu putem sa ne indeplinim scopurile expuse mai sus. De exemplu, in masura in care nu ne transmiteti contractul purtand semnatura dumneavoastra nu putem considera ca intre noi s-a incheiat un contract valabil.

11. Inexistenta unui proces decizional automatizat

DSL Software Engineering nu detine / foloseste niciun fel de proces decizional automatizat, inclusiv crearea de profiluri in ceea ce va priveste, iar toate deciziile / actiunile / inactiunile / masurile luate / adoptate / efectuate de catre compania noastra sunt bazate numai pe factorul uman.

Desi folosim o serie de echipamente IT, deciziile pe care le luam in ceea ce va priveste sunt adoptate numai de catre persoanele din cadrul echipei noastre, pe baza propriilor convingeri si aprecieri, iar nu automat, pe baza informatiilor furnizate de echipamentele IT.

12. Modificarea prezentei politici

DSL Software Engineering va informeaza ca prezenta politica de prelucrare a datelor dumneavoastra cu caracter personal este o prezentare a modului in care noi, astazi, cand cititi prezentul material, va prelucram datele cu caracter personal.

Exista posibilitatea ca noi sa actualizam, din timp in timp, aceasta politica (ex. din cauza unor modificari legislative, din cauza faptului ca dorim sa va prelucram datele in alte scopuri si / sau pe baza altor temeiuri juridice etc). In aceste din urma cazuri actualizarea politicii se va realiza fara a va afecta, in niciun fel, drepturile si interesele legime in materia protectiei datelor cu caracter personal.

13. Caracterul exclusiv al acestei politici

Prezenta politica de prelucrare a datelor cu caracter personal a fost dezvoltata de Dumitru, Popescu si Asociatii S.P.A.R.L. (DPA Legal Team) in colaborare cu membrii echipei DSL Software Engineering, exclusiv pentru DSL Software Engineering si este proprietatea exclusiva a DSL Software Engineering.

Reproducerea, in tot sau in parte, a prezentei politici nu se poate realiza decat cu consimtamantul expres si in scris al DSL Software Engineering.

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Politici de Securitate
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google
Spotify
Consent to display content from Spotify
Sound Cloud
Consent to display content from Sound
ro_RORomână
en_USEnglish ro_RORomână